Ripper

  • Ripper

    Ripper

    De ripper is geschikt voor losse harde grond, bevroren grond, zacht gesteente, verweerde rots en andere relatief harde materialen, wat handig is voor latere werkzaamheden. Het is momenteel een effectief en handig niet-explosief bouwplan.