Compactor

  • Compactor

    Compactor

    Trillingsverdichter is een soort hulpwerktuig van bouwmachines, dat wordt gebruikt voor weg-, gemeentelijke, telecommunicatie-, gas-, watervoorziening, spoorwegen en andere afdelingen om de technische fundering en sleufopvulling te verdichten. Het is vooral geschikt voor het verdichten van materialen met een lage adhesie en wrijving tussen deeltjes, zoals rivierzand, grind en asfalt. De dikte van de trillende stamlaag is groot en de verdichtingsgraad kan voldoen aan de eisen van hoogwaardige funderingen zoals autowegen.